Groepsmogelijkheden


Interactieve (huiskamer) lezingen

- over handlezen

- over het talentenspel

Indeling: voor de pauze vertel ik over het onderwerp en na de pauze ga je als deelnemer zelf oefenen en ervaren.

Mogelijkheden voor Handlijnkunde:

- consulten met echtparen,vriendinnen, zussen of andere familieleden

- cursussen/opleiding

We komen om de 14 dagen bij elkaar. Ik werk in ‘cyclussen’ van 6 bijeenkomsten, waarna je kunt kiezen om door te gaan in een vervolgcursus van weer 6 bijeenkomsten enzovoort. Aan de orde komen onder andere alle lijnen, tekens , handvormen en vingers. Een opleiding betekent dat je alle cycli hebt doorlopen.



Mogelijkheden voor het Talentenspel:

- een workshop van 1 dag

Je maakt kennis met het Talentenspel in groepsverband met maximaal 10 personen: je ontdekt wat je talenten zijn, je werkt met de 2 borden en je doet een aanzet tot het formuleren van je levensdoel.

- een cursus van 6 avonden

Je maakt in een groep van hooguit 10 personen uitgebreid kennis met het Talentenspel, waarbij er meer ruimte is voor de diverse onderdelen van het spel met daarbij de mogelijkheid om een Koninkrijk van een cursist uit te spelen of contact te leggen met je Ziel.

- sessies met echtparen, vriendinnen, zussen of andere familieleden

Allereerst kies je je eigen talenten waarna vervolgens de gemeenschappelijke levensboom wordt gelegd waardoor duidelijk wordt hoe de wederzijdse verhoudingen zijn: de overeenkomsten, maar ook de tegenstrijdigheden en knelpunten.

- teams van allerlei organisaties (scholen, instellingen, bedrijven)

Ook voor teams is dit spel zeer geschikt. Als teamlid kun je zowel kennis maken met je innerlijk Koninkrijk (symbool voor je innerlijke wereld) als duidelijk krijgen wat je aandeel is in de organisatie: welke talenten je ervoor inzet. Voor het team als geheel wordt duidelijk hoe de onderliggende verhoudingen zijn en wat de gemeenschappelijke missie van de organisatie is.