Ouders/begeleiders Jong Talent

Jong Talent

- iets voor Uw kind?
- iets voor Uw leerling?

Weet Uw kind of leerling wat zijn of haar kwaliteiten zijn en welke keuzes ze willen maken in hun leven?

Jong Talent is een spel dat speciaal ontwikkeld is voor jongeren van 11 tot 18 jaar. Spelenderwijs ontdekken ze wat hun sterke kanten zijn, maar ook wat er op dit moment speelt in hun leven. Door helder te krijgen wat hun bezighoudt en waar hun kracht ligt, worden ze zich meer bewust van zichzelf zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en keuzes makkelijker kunnen maken. Het spel wordt begeleid door mij als speciaal daartoe opgeleide en gecertificeerde begeleider.


Speelwijze

Het spel heeft 2 borden. Via het 1e bord zoekt de speler talenten uit en helpers: dat zijn personen die een belangrijke rol in zijn of haar leven spelen. Vervolgens zoekt de jongere groei- en themakaartjes uit om te zien wat er op dit moment aan de orde is in zijn/haar leven en wat er nodig is om daarbij verder te helpen en te ondersteunen. Het 2e bord laat de talenten in een bepaalde opstelling zien zodat zichtbaar wordt wat hun onderlinge samenhang en samenwerking is. Ook wordt duidelijk wat de speler ten diepste wenst in zijn of haar (verdere) leven.


Verantwoording

Het spel kent geen vaste of gewenste uitkomst. Het is ook niet bedoeld als meet- of diagnostisch instrument. Wel laat het zien welke innerlijke schat de speler heeft aan talenten, wijsheid en hulpbronnen. Het spel geeft daar inzicht in en maakt het toepasbaar bij keuzes die moeten worden gemaakt.

Toepassingen

Het spel kan worden gebruikt bij (school)keuzes, het ontdekken van (levens)thema’s, interesses, talenten, bij (leer)problematiek en verwerking.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website:

www.jongtalentenspel.nl

Helena van den Hogen

Talentencoach/trainer
telefoonnr.0570 547609
helenavandenhogen@xs4all.nl